Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

03.05.2024 16.05.2024

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogundaky guýy başlarynyň we Ehojg-103D, Jor-102D и Hojg-104D akym liniýalarynyň taslamasyny düzmek,...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022