Habarlar

Türkmen Liderini doglan güni bilen gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli daşary ýurtly kärdeşleri – Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin, Türkiýäniň Prezidenti Rejep...

Daşoguzda döwrebap şäherçäniň düýbi tutuldy

28-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda döwrebap şäherçäniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berýär. Iki tapgyrda guruljak geljekki şäherçäniň çäginde has oňaýly,...

Keramiki-bezeg kerpiçleriniň 2 million sanysy öndüriler

Daşoguz welaýatynyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän S.Türkmenbaşy etrabynda keramiki-bezeg kerpiçlerini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Ýerli gurluşyk önümçiliginiň nobatdaky düzüm bölegi bolan şeýle kärhananyň bu etrapda...

Brifingde eksport mümkinçilikleri barada gürrüň edildi

28-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda “Mizan” işewürlik merkezinde Ahaldaky gazdan benzin öndürýan zawodyň (AGBÖZ) açylyş dabarasyna bagyşlanan brifing geçirildi. Birifingde çykyş edenler zawodyň önümçilik mümkinçilikleri...

Türkmen işewürleri Tokio gazna biržasynda boldular

Aşgabat — Tokio göni howa gatnawy arkaly 26-njy iýunda Ýaponiýa ugran Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary anna güni Tokio gazna biržasyna baryp gördüler. Türkmen...

ECO-93 benziniň ilkinji tapgyry goýberildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazdan benzin öndürýän täze zawodyň önümleriniň ilkinji tapgyryny ulanyşa goýberdi. TDH-nyň habar bermegine görä, gazdan öndürilen ilkinji benzin we suwuklandyrylan gaz ýörite awtomobil we...

ECO-93 benzinini öndürýän täze iri zawod açyldy

Täze iri senagat toplumyň – tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...
2022