TDHÇMB
10.09.2019
16.10.2019

"Daýhanbank" çagalar oýun meýdançalaryna rezin örtügini düşemek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň "Daýhanbank" döwlet täjirçilik banky banka degişli bolan Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 127-nji, 159-njy, 161-nji hem-de "10 ýyl abadançylyk" köçesiniň ugrundaky 162-nji ýaşaýyş jaýlarynyň çagalar oýun meýdançalaryna rezin örtügini düşemek boýunça Bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar tekliplerini bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş günüň dowamynda tabşyryp bilerler.

Bäsleşige degişli resminamalary "Daýhanbank" döwlet täjirçilik bankyndan alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 38-03-44, 55-78-20.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465
Bulary hem okaň