16.09.2019
23.09.2019

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy “KeyWatcher” satyn almak boýunça tender yglan edýär

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy “KeyWatcher” satyn almak boýunça söwda tekliplerini bermek üçin üpjün edijileri çagyrýar.

Ilçihana iş arzan nyrh boýunça adalatly söwda tekliplerini berjek jogapkär kompaniýa bilen satyn almak Şertnama/Buýurma baglanyşmagy göz öňünde tutýar.

Şertnama/Buýurma başdaky nyrha esaslanýar, nyrh geňeşmesi gerek ýagdaýynda bäsdeş kompaniýalaryň arasynda geçirileip bilner.

Üpjün edijiler öz tekliplerini 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabryna ýerli wagt bilen 17.00 çenli elektron salga ugradyp bilerler.

Elektron salgysy: AshgabatPROCUREMENT@state.gov;

Türkmenistan, Aşgabat
Bulary hem okaň