16.04.2024
30.04.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy suw gysyjy ulgamy üçin atiýäçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy suw gysyjy ulgamy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №10114408 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 30-na, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022