24.04.2021
08.05.2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tehniki enjamlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi elektron we beýleki tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça açyk tender yglan edýär

Tehniki tabşyrygy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden alyp bolar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden 15 günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

44-56-16, 44-57-02.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 108
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022