Hyzmat

Türkmenistanyň Merkezi banky tender yglan edýär

14.06.2023 18.07.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky, banka bölünip berlen Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň G.Kulyýew adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän 200 gektar ýer böleginiň...

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy

"PETRONAS Çarigali Türkmenistan” kompaniýasy tender yglan edýär

27.05.2023 09.06.2023

"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy barlag we çüýremege (korroziýa) garşy gözegçilik hyzmatlaryny bermek boýunça №РСТ/ТКА/2023/001 belgili tendere gatnaşmaga çagyrýar...

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81

“Türkmengaz” halkara tender yglan edýär

27.05.2023 30.06.2023

“Türkmengaz” döwlet konserni tender toprarynyň adyndan tehnologiki prosesleriň awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny (АСУ ТП) we wideo gözegçilik ulgamyny gurnamak hem-de olary...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56
2022