Hyzmat

TDHÇMB öz işini sanlylaşdyrmak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

04.04.2023 20.04.2023

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy manatda biržanyň işini sanlylaşdyrmagyň taslamasyny işläp düzmek we ony ornaşdyrmak boýunça açyk görnüşli tenderiň möhletini...

744000, Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 52

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

01.04.2023 14.04.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Okarem kanalynda batimetriki gözlegini geçirmek hem-de kanalyň topragynyň hasiýetnamasyny düzmek boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin...

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022