Tenderler

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy tender yglan edýär

04.10.2023 18.10.2023

BSG-niň Türkmenistandaky wekilhanasy awtoulag serişdesini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän ähli taraplar täjirçilik tekliplerini 2 görnüşde,...

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

26.09.2023 09.10.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň gündogar “B” blogunyň çägindäki (Agaýry, Tagara, Gündogar Kuwatag we Akgumolam) gaz ýataklaryň ýerüsti...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022