Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

26.07.2023 08.08.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “A” blogunyň Gazy gaýtadan işleýiş zawodyndaky (ГПЗ-1) kükürdi granulirleýji desganyň funksiýasyny dikeltmek...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022