Hyzmat

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

19.04.2024 30.05.2024

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy Goturdepede “Önümçilik bazasynyň durkuny täzelemek " taslamanyň döwlet...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022