Tenderler

“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär

10.11.2023 10.12.2023

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky tender yglan edýär

07.11.2023 20.11.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ulag hereketine gözegçilik ulgamyny kärendesine almak üçin №2023/29...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022