Tenderler

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky tender yglan edýär

07.11.2023 20.11.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ulag hereketine gözegçilik ulgamyny kärendesine almak üçin №2023/29...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

Daşoguz halkara howa menzili tender yglan edýär

04.11.2023 04.12.2023

“Türkmenhowaýollary” agentligiň Daşoguz halkara howa menzili howa gämilerine hyzmat edýän tehnikalara we ýörite awtoulaglara zerur bolan “Lektro­AP8950SDB-AL-200” kysymly howa gämisiniň...

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheri
2022