Tenderler

“Türkmengaz” halkara tender yglan edýär

23.03.2023 04.05.2023

“Türkmengaz” döwlet konserni tender toprarynyň adyndan tehnologiki prosesleriň awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny (АСУ ТП) we wideo gözegçilik ulgamyny gurnamak hem-de olary...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

24.03.2023 27.03.2023

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Daşoguz şäherinde gurulýan ýaşaýyş jaýlar we desgalar toplumynyň çäginde gurulmaly Saglyk merkeziniň hem-de...

Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 10/1-nji jaýy
2022