Birža

Göçme birža söwdalary: eksport geleşikleri $107 milliondan geçdi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda guralan “Türkmen-Owgan işewürler maslahatynyň” çäginde sişenbe güni, 5-nji martda geçirilen göçme birža söwdalarynda Owganystanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistan Respublikasynyň, Şotlandiýanyň, Türkiýe...
2022