Biznes

“Maýam” himiki arassalaýyş salony hyzmaty aňsatlaşdyrýar

Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Maýam” himiki arassalaýyş hyzmatlary salony öýden hem-de ofisden alyp gitmek we getirmek hyzmatyny hödürleýär. “Biznes Türkmenistan” internet neşiri bilen geçiren söhbetdeşliginde “Maýam” himiki...

Türkmen telekeçileriniň maslahatynda müdiriýetiň agzalary saýlandy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde (TSTB) sişenbe güni Birleşmäniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli 600-den gowrak wekiliň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda müdiriýetiň agzalarynyň saýlawy hem geçirildi....

Türkmen telekeçileriniň 200-den gowragy pudak sergisine gatnaşar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde sergi geçiriler. Söwda-senagat edarasynyň binasynda 17-18-nji martda geçiriljek sergä türkmen telekeçileriniň 200-den gowragynyň gatnaşmagyna...
2022