Biznes

“Maksatly Türkmen” binalary döwrebap bezeýär

“Maksatly Türkmen” hojalyk jemgyýeti döwrebap binalary bezemek üçin zerur bolan önümleri öndürýär. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetine beren beýanatynda HJ-niň menejeri Läle Taganowa binalaryň daşky keşbini bezemek, öýde...

“Nurly Meýdan” bägülleriniň sanyny milliona ýetirer

“Nurly Meýdan” daýhan hojalygy alyjylar üçin ýyllyk bir million sany ýerli golland bägülini ýetişdirmegi maksat edinýär. Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çäginde ýerleşýän bu daýhan hojalygy şu...

Georgiýewa HPG-niň 12-nji direktory wezipesine bellendi

Halkara pul gaznasynyň (HPG) ýerine ýetiriji geňeşi çarşenbe güni Kristalina Georgiýewany HPG-niň dolandyryjy direktory wezipesine belledi. Bu barada gaznanyň metbugat beýanatynda habar berilýär. Oktýabr aýynyň 1-nden...

Daşary ýurt kompaniýalary Türkmenistanda iş alyp barmakdan hoşal

Türkmenistanda iri taslamalary durmuşa geçirýän Türkiýäniň we Ukrainanyň meşhur kompaniýalary ýurdumyzda iş alyp barmakdan hoşaldyklaryny aýtdylar. Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda çarşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň...

Kärendeçi 4 gektardan 85 tonna üzüme garaşýar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Ýaşyldepe” daýhan birleşiginde kärendeçi Aşyr Annamyradow 4 gektar ýerinden 85 tonna üzüm hasylyny almagy maksat edinýär. Geçen ýyl şu ýerden 75...

Türkmen gawuny Awstriýa eksport edilmäge başlandy

Awstriýa Respublikasynyň paýtagty Wena şäherine Türkmenistanyň agrosenagat toplumynda ýetişdirilen gawunlaryň 18,5 tonnasy eltildi. “Gyzyl gülaby’ atly meşhur gawuny “Turope Consult GmbH” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk gatnaşygyny ýola...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022