Biznes

“Ýigit” 1000 gekdar meýdany özleşdirdi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Ýigit” hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda gök önümleriň bolçulygynyň pugtalanmagyna özüniň goşandyny goşýar. Bu hojalyk jemgyýetine Kaka etrabynyň çäginden bölünip berlen...

“Ak durna” demirgazyk sebitinde balyklaryň sanyny artdyrýar

Daşoguz welaýatynda “Ak durna” hususy kärhanasynyň hünärmenleri balykçylygy ösdürmegiň we balyklaryň köpeldilişiniň üstünde netijeli işleri alyp barýarlar. Kepir we tüňňi maňlaý balyklarynyň işbilleri tebigy ýagdaýlara...

“Myradym” HK balyk önümlerini güýzde ilata hödürlär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Myradym” hususy kärhanasy (HK) ýurdumyzyň suw howdanlarynda, köllerinde dürli görnüşli balyklary köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek işini öňdebaryjy tejribä daýanmak...
2022