Biznes

Aşgabatda türkmen maýa goýum forumy geçirilýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi halkara maýa goýum forumyny gurnaýar. Birleşmäniň döredilmeginiň 12 ýyllygy, şeýle-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek halkara forum 17-18-nji martda myhmanlara...

Türkmen hususy barlaghanasyna ISO halkara sertifikaty gowşuryldy

“Hil standart” hojalyk jemgyýetiniň Barlaghana merkezine standart boýunça ISO/IEC17025:2017 halkara sertifikaty gowşuryldy. Güwänama geçirilen barlaglaryň netijesinde “Latwiýanyň akkreditasiýa baradaky milli býurosy” döwlet agentligi tarapyndan berildi. Hususy barlaghana...

Türkmen daýhany Özbegistana jöwen eksport etdi

“Kanagatly daýhan” daýhan hojalygy ilkinji gezek 75 tonna jöweni goňşy Özbegistana eksport etdi. Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän “Kanagatly daýhan” şu ýylyň dowamynda 300 tonna jöweni...
2022