Jemgyýet

Aşgabatda täze ýerasty ulag we pyýada geçelgesi gurlar

Aşgabat şäheriniň ulag we pyýada gatnawlarynyň iň ýygy köçeleriniň biri bolan S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda ýerasty ulag we pyýada geçelgesi gurlar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

Türkmenistan täze ýyly garşy alýar

Täze ýyl baýramçylygy Türkmenistanyň ähli künjeklerinde giňden bellenilýär. 2019-njy ýylyň iň soňky güni bolan 31-nji dekabrda ýurduň ilaty däbe öwrülen toý saçaklarynyň başynda, şeýle hem...

“Kämil ymarat” seýsmiki institutyň edara binasyny gurar

“Kämil ymarat” hususy kärhanasy Aşgabat şäherinde Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň edara binasynyň gurluşygyny ýerine ýetirer. Binanyň taslamasyny düzmek we ýanaşyk...
2022