Habarlar

TDBGI-de raýat goranyşy fakulteti açylar

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bellenen işgär sanynyň çäginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakulteti, gurluşyk işlerinde raýat goranyşy, himiýa senagatynyň howpsuzlygy kafedralary açylar. Türkmenistanyň Prezidenti...

Ýewropada alnan diplomlar Türkmenistanda ykrar ediler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ýewropa sebitinde alnan ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Buýruga gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty sişenbe güni...
2022