Habarlar

Täze kärhanada 40 müň gapy öndüriler

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 26-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalarynyň senagat zolagynda häzirki zaman önümçiliginiň ýene-de biri açylyp işe girizildi. “Nurana Türkmen”...

“Asman Marketing” halkara tejribeler bilen tanyşýar

Türkmenistanda iş alyp barýan telekeçilere we kärhanalara poligrafiýa we mahabat önümçiligi hyzmatlaryny berýän "Asman Marketing" topary öz işini has hem giňeltmegi maksat edinýär. Kärhananyň wekilleri ýakynda...

Täze benzin zawody TIGAS tehnologiýasyny dünýä tanatdy

TIGAS tehnologiýasy esasynda açylan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod “Haldor Topsoe” kompaniýasy üçin täze şertnamalaryň başlangyjy boldy. Bu barada “Mizan” täjirçilik merkezinde geçirilen brifingde kompaniýanyň...

Birža söwdalarynda esasan nebit we dokma önümleri hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky...

Türkmen Liderini doglan güni bilen gutladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni mynasybetli daşary ýurtly kärdeşleri – Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin, Türkiýäniň Prezidenti Rejep...

Daşoguzda döwrebap şäherçäniň düýbi tutuldy

28-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda döwrebap şäherçäniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Bu barada TDH habar berýär. Iki tapgyrda guruljak geljekki şäherçäniň çäginde has oňaýly,...

Keramiki-bezeg kerpiçleriniň 2 million sanysy öndüriler

Daşoguz welaýatynyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän S.Türkmenbaşy etrabynda keramiki-bezeg kerpiçlerini öndürýän kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Ýerli gurluşyk önümçiliginiň nobatdaky düzüm bölegi bolan şeýle kärhananyň bu etrapda...
2022