Teswirleme

Ýokanç kesellerden goranmagyň ähmiýeti we usullary

Halkara bilermenler we lukmanlar koronawirusdan, şol sanda beýleki ýokanç kesellerden goranmagyň ilkinji nobatda şahsy arassaçylykdan başlanýandygyny aýdýarlar. Bütin ýer ýüzüniň döwletleri wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyş çärelerini...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022