Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

07.02.2023ý. № 31 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Portlandsement PS 500-GO-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.670615)tn.4,88040195,200tn.öňünden tölemekEXWLebap wel., Koýtendag etr.Garlyk ş.Türkmenistan207Lebap wel., Koýtendag etr.Garlyk ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Portlandsement PS 400-G20-K (guýlan we/ýa-da satynalyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.676881)tn.10,00036360,000tn.öňünden tölemekEXWLebap wel., Koýtendag etr.Garlyk ş.Türkmenistan207Lebap wel., Koýtendag etr.Garlyk ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3Sozulan armatur A500C- Ø16mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.658823)tonna2,00015,00030,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
4Sozulan armatur A500C- Ø20mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.658823)tonna1,98015,00029,700,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
5Sozulan armatur A500C- Ø12mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.662851)tonna2,00015,00030,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
6Sozulan armatur A500C- Ø18mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.662851)tonna1,50015,00022,500,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany70453,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany160866,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687)tonna10,0001501,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
2А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt. 643244)tonna20,0002755,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 653355)tonna30,000762,280,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 656960)tonna30,000762,280,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
5А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $130 ABŞ/tn, aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt. 661081)tonna1,500300450,000tonnaöňünden tölemekFCAKerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit ammaryTürkmenistan205Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit ammaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
6TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.661085)tonna1,0001,4861,486,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.664543)tonna3,000275825,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670142)tonna9,5003002,850,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
9TPP D382BF kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.671313)tonna3001,270381,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
10TPP Z 30 G kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.671314)tonna3501,150402,500tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
11Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Gasoil 0.1%" goşulan $ 80 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 330 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.676849)tonna16,0003305,280,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
12КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Gasoil 0.1%" indirim $ 130 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.676851)tonna15,0003004,500,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.676853)tonna5,0002751,375,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý "Argus Media Ltd" baha aňlatmasy boýunça "MOP-fob standart bulk" setiri "Baltic/Black sea" indirim $270 ABŞ/tn, aşaky çägi $985 ABŞ/tn. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.677472) tonna20,00098519,700,000tonnaöňünden tölemekEXWLebap welaýaty, ş.GarlykTürkmenistan107Lebap welaýaty, ş. GarlykDaşarkyABŞ-nyň dollary
15"А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.677473)tonna20060,31512,063,000tonnaöňünden tölemekEXW"Bereket" we "Balkanabat" ýod zawodlaryTurkmenistan107"Bereket" we "Balkanabat" ýod zawodlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf " setiri, "Propane"goşulan "Butane" (laborаtoriýanyň sertifikatyna laýyklykda) indirim $111 ABŞ/tn, aşaky çägi $310 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.679531)tonna5,0003101,550,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 680200)tonna100,000767,600,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % + "Butane" 60% indirim $114 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.681261)tonna3,000300900,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
19А-95 kysymly ulag benzini "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Prem Unl 10ppm", indirim $ 65 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ.("Türkmennebit" DK) (ýüzt. 681617)tonna10,0003003,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Az kükürtli ýakyş mazudy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri" "Fuel Oil 1%" indirim $ 25 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn Ugry Ýewropa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681619)tonna50,00030015,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
21ТС-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 50 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn Ugry Täjigistan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681622)tonna2,935300880,500tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
22ТС-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 9 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn Ugry Owganystan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681623)tonna3,000300900,000tonnaöňünden tölemekFCAYmamnazar gümrük terminalyTürkmenistan205Ymamnazar gümrük terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
23ТС-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 50 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn Ugry Gruziýa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681624)tonna11,0003003,300,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
24TPP D382BF kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681625)tonna2,0001,2702,540,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
25TPP Z 30 G kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681626)tonna2,0001,1502,300,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
26TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681627)tonna3,0001,4864,458,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
27EКО-5 (sort-ABC) markaly gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "ULSD 10ppm" goşulan $201 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681632)tonna5,0003001,500,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
28ECO 93 kysymly awtobenzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, goşulan $2 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 400 ABŞ/tn. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.681695)tonna100,00040040,000,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
29Kükürtsizlendirilen dizel fraksiýasy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%"setiri, indirim $265 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.681698)tonna4,000150600,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
30Az kükürtli ýakyş mazudy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri" "Fuel Oil 1%" indirim $ 25 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn Ugry Ýewropa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681740)tonna30,0003009,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
31Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany11,0005896,479,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
32Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany18,00058910,602,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
33Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany14,0003975,558,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
34Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany8,0004633,704,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
35TPP Z 30 G kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667507)tonna1,83026,05047,671,500tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
36SN-350 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667508)tonna1,70014,10023,970,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
37Himiki sapaklardan polipropilenden tehniki halta, adaty 50x60 sm logotiply ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667509)sany100,0002.9290,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
38Himiki sapaklardan polipropilenden tehniki halta, adaty 50x60 sm ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667510)sany980,0002.422,371,600sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
39TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667511)tonna2,97525,50075,862,500tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
40SN-600 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670391)tonna75015,60011,700,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
41SN-350 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670392)tonna5,00014,10070,500,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
42TPP D382BF kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.673110)tonna2,00025,00050,000,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
43Тип II-Ýönekeý gaplama örtügi 20 µ (TNGIZT) (ýüzt.681515)tonna80025,10020,080,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
44Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681516)tonna10,0002,00020,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.651266)tonna1,979500989,500tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Bugdaý kepegi (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.674562)tonna1,0002,7502,750,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
Ýeňil senagat önümleri
1Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359)in.m.70.08041,740.6in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732)kg.134,0003.6482,400kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.382,4002.651,013,360kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.400,0002.751,100,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652230)kg.110,0003.6396,000kg.öňünden tölemekEXWetrap BabadaýhanTürkmenistan110etrap BabadaýhanDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring, 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652649)kg.257,0002.65681,050kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
7Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654105)kg.400,0002.4960,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi şTürkmenistan110Seýdi şDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.302,0002.25679,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.452,0002.31,039,600kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.688,0002.51,720,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.391,2502.55997,687.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.93,2002.75256,300kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat sort 2 dokma sen. üçin., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661115)kg.130,0002.3299,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.22,200,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.925,0002.252,081,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.925,0002.32,127,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.52,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.1,000,0002.652,650,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.1,000,0002.752,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661300)kg.2,327.942.656,169.04kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
24Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,60028.5745,712toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
25Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,20034.7841,736toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
26Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum2,00029.8159,620toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
27Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,80036.0364,854toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
28Ak reňk trikotaž matadan maýka, ölçegleri: S, M, L, XL, XXL, XXXL (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)sany24,0002.5761,680sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
29Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х 8/1 OE) 168 gr./in.m. ±5% (ýüzt. 662429) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.115,0001.2138,000in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.DaşarkyABŞ-nyň dollary
30Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 Ring х 10/1 OE) 147 gr./in.m. ±5% (ýüzt. 662429) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.115,0001.16133,400in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.DaşarkyABŞ-nyň dollary
31Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk inçe, dürli inli ±2,5% см, Nm34/1 Ring О.Е. x17/1O.E. (Ne20/1Ring О.Е. x10/1O.E.) 142 gr./in.m. ±5% (ýüzt.662431) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.110,0001.16127,600in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
32Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli ±2,5% см, Nm34/1 Ring О.Е x 14/1 O.E. (Ne20/1Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 gr./in.m. ±5% (ýüzt.662463) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.110,0001.2132,000in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
33Jinsi jalbary (Fashion) (ýüzt.662765) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00037.1474,280sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
34Jinsi şorty (Fashion) (ýüzt.662765) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00022.8645,720sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
35Jinsi ýubka (Fashion) (ýüzt.662765) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00022.8645,720sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
36Çaga jinsi jalbary (2-10) ýaşa çenli (Fashion) (Fashion) (ýüzt.662765) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00024.2948,580sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Çaga jinsi jalbary (10- ýaşdan ýokary) (Fashion) (Fashion) (ýüzt.662765) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00025.7151,420sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
38Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663299) (Dokma senagaty ministrligi)toplum10044.294,429toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
39Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663299) (Dokma senagaty ministrligi)toplum100565,600toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
40Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663299) (Dokma senagaty ministrligi)toplum20041.148,228toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
41Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663299) (Dokma senagaty ministrligi)toplum20051.7110,342toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671134)kg.224,0002.2492,800kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671298) kg.3002.1630kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671298) kg.3002.15645kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan111Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
45Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671298) kg.12,9002.228,380kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan112Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
46Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671298) kg.12,9002.2529,025kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan113Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
47Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma sen. onüm. üçin. Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672417)kg.77,0002.75211,750kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
48Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672418)kg.60,2002.75165,550kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
49Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672418)kg.30,1002.575,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
50Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672874)kg.33,0002.6587,450kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
51Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672874)kg.33,0002.7590,750kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma sen. onüm. üçin. Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674768)kg.77,0002.55196,350kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674771)kg.600,0002.651,590,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
54Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674771)kg.600,0002.751,650,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.677516)kg.207,169.812.65549,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
56Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680565)kg.1,000,0002.652,650,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
57Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680565)kg.1,000,0002.752,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
58Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.37,8002.179,380kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
59Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.63,0002.15135,450kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
60Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.63,0002.2138,600kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyABŞ-nyň dollary
61Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680572)kg.108,3005.5595,650kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
62Nah ýüplük pagta egriji galyndylar bilen garylan ýeke daralan çig mal с пневмомех. dokma sen. önümçilik üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.681507) kg.80,0002.13170,400kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
63Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.394,40043.7517,255,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
64Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.478,0004521,510,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
65Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647955)sany70023,023sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
66Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647957)in.m.287.760632,938.37in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
67Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652650)kg.23,00043.751,006,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
68Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654104)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi şTürkmenistan110Seýdi şDaşarkyTürkmen manady
69Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.178,00033.756,007,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
70Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.264,000359,240,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
71Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
72Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.353,538.4637.513,257,692.25kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
73Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.164,50042.56,991,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
74Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.118,800455,346,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
75Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat sort 2 dokma sen. üçin., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661116)kg.170,000305,100,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
76Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.500,00042.521,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
77Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.500,00043.7521,875,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
78Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.500,0004522,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
79Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.368,00032.511,960,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
80Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.475,00033.7516,031,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
81Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.475,0003516,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
82Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
83Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.500,00037.518,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
84Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661301)kg.100,00042.54,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
85Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
86Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,000353,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
87Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
88Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00037.53,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
89Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662301)kg.406,20043.7517,771,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
90Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662301)kg.1,000,0004545,000,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
91Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х 8/1 OE) 168 gr./in.m. ±5% (ýüzt. 662419) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.1,035,0004.24,347,000in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.DaşarkyTürkmen manady
92Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 Ring х 10/1 OE) 147 gr./in.m. ±5% (ýüzt. 662419) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.1,035,0004.064,202,100in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.DaşarkyTürkmen manady
93Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)toplum6,400100640,000toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
94Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)toplum4,800121.74584,352toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
95Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)toplum8,000104.35834,800toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
96Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)toplum7,200126.09907,848toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
97Ak reňk trikotaž matadan maýka, ölçegleri: S, M, L, XL, XXL, XXXL (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)sany96,0009864,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
98Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk inçe, dürli inli ±2,5% см, Nm34/1 Ring О.Е. x17/1 O.E. (Ne20/1Ring О.Е. x10/1 O.E.) 142 gr./in.m. ±5% (ýüzt.662459) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.990,0004.064,019,400in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.DaşarkyTürkmen manady
99Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli ±2,5% см, Nm34/1 Ring О.Е x 14/1 O.E. (Ne20/1Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 gr./in.m. ±5% (ýüzt.662461) (Dokma senagaty ministrligi)in.m.990,0004.24,158,000in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.DaşarkyTürkmen manady
100Jinsi jalbary (Fashion) (ýüzt.662766) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,000130260,000sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
101Jinsi şorty (Fashion) (ýüzt.662766) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00080160,000sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
102Jinsi ýubka (Fashion) (ýüzt.662766) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00080160,000sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
103Çaga jinsi jalbary (2-10) ýaşa çenli (Fashion) (Fashion) (ýüzt.662766) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00085170,000sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
104Çaga jinsi jalbary (10- ýaşdan ýokary) (Fashion) (Fashion) (ýüzt.662766) (Dokma senagaty ministrligi)sany2,00090180,000sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
105Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663300) (Dokma senagaty ministrligi)toplum1,000155155,000toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
106Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663300) (Dokma senagaty ministrligi)toplum1,000196196,000toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
107Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663300) (Dokma senagaty ministrligi)toplum2,000144288,000toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
108Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (ýüzt.663300) (Dokma senagaty ministrligi)toplum2,000181362,000toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
109Pagta süýüminden dokalan odeýalo S-1 140*210 (ýüzt.671085) (Dokma senagaty ministrligi)sany20,50072.11,478,050sanyöňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.DaşarkyTürkmen manady
110Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671133)kg.120,00032.53,900,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
111Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671297) kg.200306,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
112Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671297) kg.20031.256,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan111Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
113Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671297) kg.8,60032.5279,500kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan112Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
114Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671297) kg.8,60033.75290,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan113Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
115Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma sen. onüm. üçin. Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672416)kg.33,000451,485,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
116Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672419)kg.25,800451,161,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
117Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672419)kg.12,90037.5483,750kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
118Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672873)kg.77,00043.753,368,750kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
119Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672873)kg.77,000453,465,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
120Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma sen. onüm. üçin. Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674769)kg.33,00042.51,402,500kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
121Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674770)kg.400,00043.7517,500,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
122Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674770)kg.400,0004518,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
123Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.676473)kg.187,205.2943.758,190,231.44kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
124Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.677515)kg.227,091.4443.759,935,250.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
125Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.679801)kg.462,00032.515,015,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
126Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680567)kg.600,00043.7526,250,000kg.öňünden tölemekEXWвсе велаяты ТуркменистанаTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
127Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680567)kg.600,0004527,000,000kg.öňünden tölemekEXWвсе велаяты ТуркменистанаTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
128Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.25,20030756,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
129Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.42,00031.251,312,500kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
130Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. önümçilik üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.42,00032.51,365,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiDaşarkyTürkmen manady
131Nah ýüplük pagta egriji galyndylar bilen garylan ýeke daralan çig mal с пневмомех. dokma sen. önümçilik üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.681506) kg.120,00030.753,690,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyTürkmen manady
132Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.641753)in.m.188.260410,301.62in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
133Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.641755)sany59022,498.6sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).

2022