TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HARYT-ÇIG MAL BIRŽASY

24.06.2021ý. № 143 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Düz (float) aýna önümi 2.2 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0003.31331,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
2Düz (float) aýna önümi 2.5 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0003.76376,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
3Düz (float) aýna önümi 3 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0004.51451,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
4Düz (float) aýna önümi 3,2 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0004.82482,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
5Düz (float) aýna önümi 3,5 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0005.27527,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
6Düz (float) aýna önümi 4 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0006.02602,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
7Düz (float) aýna önümi 5 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0007.53753,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
8Düz (float) aýna önümi 6 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0009.03903,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
9Düz (float) aýna önümi 8 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,00012.041,204,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
10Düz (float) aýna önümi 10 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,00015.051,505,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
11Düz (float) aýna önümi 12 mm. (ýüzt.595351) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,00018.061,806,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
12Portlandsement М500 (ýüzt. 596453) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)tonna2,00050100,000tonnaöňünden tölemek Ahal wel. Bäherden etr. Ýarajy obasyTürkmenistan207Ahal wel. Bäherden etr. Ýarajy obasyIçerkiABŞ-nyň dollary
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (478671ýüzt.) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany90556,400sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600" awtomobili (bronirlenen), 2001ý. hereket. belgisi 13797040013278, nowa belgisi WDB2201781A243608 (ýüzt.508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
3"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen), 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
4"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenis-tanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
5"Lexus LS460 L AWD" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. Hereketlen.belgisi 1UR-0147809, nowasynyň belgisi JHDL5EF7A5001023 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany140,00040,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
6 "Mercedes-Benz S600L" awtomobili (bronirlenen), 2006 ý. hereket. belgisi 27595340017624, nowa belgisi WDD2211761A085306 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýüzt.565716)sany165,50065,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
7Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (475969 ýüztutma) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.Daşarky Türkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1Biaksial-iki okly-ugrukdyrylan polipropilen örtügi 25 µ (TNGIZT) (ýüzt.562847)tonna5002,133.461,066,730tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Nebit koksynyň galyndysy (kondisiýa däl) (TNGIZT) (ýüzt.562848)tonna2,631.593244,729.87tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-F) "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 15 ABŞ/tn. aşaky çägi 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.564197)tonna5,0002751,375,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
4TIP I-Soekstrudirlenen polipropilen örtügi 25µ (TNGIZT) (ýüzt.564199)tonna5003,277.61,638,800tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
5TPP D 30 S kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.588149) tonna1,5001,7752,662,500tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTurkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
6"А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.590391)tonna4045,0571,802,280tonnaöňünden tölemekEXW"Bereket" ýod zawodyTurkmenistan107Balkan welaýaty "Bereket" ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
7ТС-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Jet" setiri, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.590675)tonna800200160,000tonnaöňünden tölemekFCAKerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasyTurkmenistan205Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasyDaşarkyABŞ-nyň dollary
8"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) (ýüzt.592922) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna10,0002452,450,000tonnaöňünden tölemekEXW"Marykarbamid" zawodyTurkmenistan107"Marykarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
9"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Ýewropa (ýüzt.592922) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna100,00026026,000,000tonnaöňünden tölemekFOBBekdaş/ FCA завод "Garabogazkarbamid" zawodyTurkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
10A4009MFN 1325 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018)25 kg.haltalarda, "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 200 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 710 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.594882)tonna4,0137102,849,230tonnaöňünden tölemekFCA/FOB Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan512Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
11T60-475-119 kysymly ýokary dykyzlykly polietilen (TDS-1097-2018) 25 kg.haltalarda "ICIS", "PE HDPE IM" baha aňlatmasy "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 220 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 670 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.594884)tonna9,0006706,030,000tonnaöňünden tölemekFCA/FOB Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan512Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.594905) ("Türkmenhimiýa DK") tonna20,0002585,160,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.594907) ("Türkmenhimiýa DK") tonna5,0002461,230,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595622)tonna4001,143457,200tonnaöňünden tölemekEXWS.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
15Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595623)tonna20,0001583,160,000tonnaöňünden tölemekFCAst.ZergerTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Tehniki kükürt-gapsyz tokgalaýyn (Aşgabat şäheriniň köpetdag etrap salgyt bölümi) (ýüzt. 596760)tonna100,000555,500,000tonnaöňünden tölemekEXW"Bagtyýarlyk" şertnamalaýyn çäginde ýerleşýän GGIZ № 1 zawodyTürkmenistan5"Bagtyýarlyk" şertnamalaýyn çäginde ýerleşýän GGIZ № 1 zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Tehniki kükürt-gapsyz granunirlenen (Mary welaýatynyň Oguzhan etrap salgyt bölümi) (ýüzt. 596761)tonna100,000757,500,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan5"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Kükürtsizlendirilen disel fraksiýasy "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 380 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 150ABŞ/tn. (ýüzt. 596997)tonna8,0001501,200,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawody Türkmenistan512Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawody DaşarkyABŞ-nyň dollary
19А-80 kysymly awtobenzin (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indrim$ 137 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (ýüzt. 597359)tonna20,0002755,500,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20ТС-1 kysymly uçar kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 65 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.597362)tonna19,0002003,800,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
21TPP D 30 S kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.597364) tonna2,0001,7753,550,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Gyzdyrylan nebit koksy (TNGIZT) (ýüzt.594076)tonna5002,0531,026,500tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
23Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.594906) ("Türkmenhimiýa DK") tonna50,00046023,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyIçerkiTürkmen manady
24Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany50,00058929,450,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
25Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0005895,890,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
26Plastik poddon P4-D9, 1200*800*125 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0003973,970,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
27Plastik poddon P4-D11 (Lyža bilen), 1200*800*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0004634,630,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.595360)tonna2,0005001,000,000tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
2Ýuwulan saryja tokly ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.100,0006.6660,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.Daşarky Türkmen manady
3Ýuwulan saryja güýzlik ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.20,0006.6132,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.Daşarky Türkmen manady
4Ýuwulan garaköli ýazlyk, güýzlik ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.80,0006.6528,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.Daşarky Türkmen manady
Ýeňil senagat önümleri
1Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551548)kg.460,0002.05943,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
2Birnäçe gezeklik köp gatly ýüz örtügi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552627)sany300,0000.8240,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.554820)kg.120,0001.95234,000kg.öňünden tölemekEXWSakarçäge etrabyTürkmenistan110Sakarçäge etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556137) kg.76,8002.45188,160kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
5Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.33,450266,900kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
6Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.74,9502.05153,647.5kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
7Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.117,7502.1247,275kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
8Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.100,0002.15215,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.150,0001.95292,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Nm 34/2 (Ne 20/2) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.5594179)kg.60,0002.85171,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562275)kg.38,6002.4594,570kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915kg.21,000242,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.15,9002.0532,595kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.60,0002.1126,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0002.15215,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.39,4751.9576,976.25kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
17 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0002.45245,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
18 Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.565450)kg.188,2852.6489,541kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
19 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567411)kg.200,0002.6520,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567412)kg.128,0002.05262,400kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.500,0002.451,225,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük Nm 20.0/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.424,7502.51,061,875kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük dokma üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578031) kg.480,0002.251,080,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
24Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578031) kg.340,0002.05697,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
25Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578337) kg.326,7002.55833,085kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
26Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578337) kg.569,1002.61,479,660kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
27Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578338)kg.413,3252.551,053,978.75kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
28Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578338)kg.700,0002.61,820,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
29Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578843) kg.300,0002.55765,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarky ABŞ-nyň dollary
30Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578843) kg.133,7002.6347,620kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarky ABŞ-nyň dollary
316 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.11,050,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
327 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.161,080,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
338 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.261,130,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
349 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.331,165,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
3510 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.04612,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
3611 unsiýa jins matasy (ýüzt.580619)boý metr300,0002.09627,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
3712 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.12636,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
3813 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.15645,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
3914 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.71,350,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
4015 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr400,0002.25900,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky ABŞ-nyň dollary
41Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580858) kg.300,0002600,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky ABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.125,2002.1262,920kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.362,0002.15778,300kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.300,0002.4720,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
45Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.300,0002.25675,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky ABŞ-nyň dollary
46Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49.31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584736)kg.39,5252.598,812.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
47Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.586873)kg.39,5004.5177,750kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
48Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588815)kg.111,6252.15239,993.75kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
49Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588815)kg.160,0002.4384,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
50Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588815)kg.160,0002.25360,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
51Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat 2 sort, Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.591382)kg.200,0002400,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.593633)kg.41,3002.2592,925kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.594489)kg.60,0002.25135,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
54Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597398)kg.128,0004.5576,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.57,9002115,800kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
56Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.23,2002.0547,560kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
57Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.27,6002.466,240kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
58Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.64,3004.4282,920kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky ABŞ-nyň dollary
59Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551546)kg.490,00031.2515,312,500kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky Türkmen manady
60Nah ýüplük agardylmadyk kardly ikigat dokma sen.üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk.(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553232)kg.116,00051.255,945,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarky Türkmen manady
61Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553232) kg.239,0004510,755,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarky Türkmen manady
62Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553232)kg.491,40043.7521,498,750kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarky Türkmen manady
63Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.65,550301,966,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
64Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.24,05031.25751,562.5kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
65Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.139,25032.54,525,625kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
66Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
67Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.150,000355,250,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
68Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Nm 34/2 (Ne 20/2 ) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.559416)kg.340,00051.2517,425,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat şDaşarky Türkmen manady
69Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562273)kg.5,67041.25233,887.5kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
70Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.59,000301,770,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
71Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.61,10031.251,909,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
72Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.80,00032.52,600,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
73Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
74Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.13,72535480,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
75 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.35,50041.251,464,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarky Türkmen manady
76Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567414)kg.152,00037.55,700,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat şDaşarky Türkmen manady
77Nah ýüplük Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575574)kg.400,00041.2516,500,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.Daşarky Türkmen manady
78Nah ýüplük Nm 20.3/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575574)kg.367,75042.515,629,375kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.Daşarky Türkmen manady
79Nah ýüplük dokma üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578030) kg.300,00036.2510,875,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.Daşarky Türkmen manady
80Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578030) kg.300,00037.511,250,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.Daşarky Türkmen manady
81Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578336) kg.144,90043.756,339,375kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky Türkmen manady
82Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578336) kg.269,2004512,114,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky Türkmen manady
83Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578339)kg.103,17443.754,513,862.5kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky Türkmen manady
84Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578339)kg.300,0004513,500,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky Türkmen manady
85Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578341)kg.24,00032.5780,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky Türkmen manady
86Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578341)kg.500,0004020,000,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarky Türkmen manady
87Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578845) kg.75,00043.753,281,250kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarky Türkmen manady
88Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578845) kg.168,400457,578,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarky Türkmen manady
89Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580862) kg.100,000303,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarky Türkmen manady
90Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.100,00032.53,250,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky Türkmen manady
91Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.127,63933.754,307,816.25kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky Türkmen manady
92Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.100,000353,500,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky Türkmen manady
93Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarky Türkmen manady
94Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49.31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584737)kg.6,97542.5296,437.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky Türkmen manady
95Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588814)kg.23,87533.75805,781.25kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky Türkmen manady
96Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588814)kg.40,000351,400,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky Türkmen manady
97Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.588814)kg.40,00036.251,450,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.Daşarky Türkmen manady
98Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat 2 sort, Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.591381)kg.80,000306,000,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky Türkmen manady
99Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Ne 20/2 Kr.Dk. (Nm 34/2) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.593631)kg.136,00051.256,970,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarky Türkmen manady
100Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.593635)kg.16,70036.25605,375kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky Türkmen manady
101Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.594491)kg.20,00036.25725,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky Türkmen manady
102Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597463)kg.30,00043.751,312,500kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.Daşarky Türkmen manady
103Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597465)kg.68,00043.752,975,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarky Türkmen manady
104Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49.31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597466)kg.132,00042.55,610,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.Daşarky Türkmen manady
105Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597467)kg.200,00043.758,750,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarky Türkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).