19.08.2019
03.10.2019

Aşgabat şäher häkimligi ýöriteleşdirilen enjamlary we 3000 konteýner satyn almak boýunça tender yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi köçeleriň arassaçylygy üçin ýöriteleşdirilen enjamlary we onuň ätiýaç şaýlaryny, şeýle hem 3000 sany zibil we galyndylar üçin konteýnerleri satyn almak boýunça HALKARA TENDER yglan edýär.

Tender boýunça teklipler 2019-njy ýylyň 3-nji oktýabryna çenli Aşgabat şäher häkimliginiň ulag, ýol gurluşyk we aragatnaşyk bölümine tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 92-60-87, 92-00-90.

Türkmenistan, Aşgabat
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022