19.10.2019
18.11.2019

“Eni Türkmenistan Limited” tehnologik turbalar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy № 10078177/02 – tehnologik turbalar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2019-njy ýylyň 18-nji noýabry, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: toyli.geldynazarov@eni.tm; karamat.reimbayeva@eni.com;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022