10.12.2019
10.01.2020

“Eni Türkmenistan Limited" desgalary gorag hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy № 10085494 desgalary gorag hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 10-njy ýanwary, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm; aleksey.butenko@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022