21.11.2020
02.01.2021

“Altyn Asyr” ÝGPJ audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

“Altyn Asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýyl boýunça maliýe işjeňligine we hasabatlygyna Auditor barlag işlerini geçirmeklik maksady bilen, auditorlyk işini amala aşyrýan ýuridiki taraplary (auditorlary) bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar.

Ähli gyzyklanýan taraplar bildiriş çap edilenden soňra 30 (otuz) günüň dowamynda bäsleşige gatnaşmak barada özleriniň tekliplerini berip bilerler.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +99312-39-12-22, 39-12-08, faks: 95-66-61.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Oguzhan köçesi 217
Bulary hem okaň