25.02.2021
10.03.2021

BMGÖM-iň Türkmenistandaky edarasy seýsmiki gözleg hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

BMG-niň ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky edarasy mikroseýsmiki tolkunlaryň fonuny ölçemek, Vs garşylyklaýyn tolkun tizlikleriniň we topraklaryň rezonans ýygylyk aýratynlyklarynyň maglumat bazalaryny döretmek, seýsmiki mikrozonirleme we Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça tender yglan edýär (Ssylka RFQ-TKM-002-2021).

Teklipler 2021-nji ýylyň 10-njy martyna ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Kotirowkalary möhürlenen bukjada “RFQ-TKM-002-2021: Seýsmiki gözleg kompaniýasynyň hyzmatlaryny satyn almak üçin tender” görkezmek bilen görkezilen salga tabşyrmaly ýa-da elektron salga ugratmaly.

Elektron salgysy: registry.tm@undp.org;

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 21
Bulary hem okaň