21.04.2021
06.05.2021

Aşgabat şäher häkimligi «Altyn kölüň» kenaryny abadanlaşdyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi «Altyn kölüň» kenarynda umumy meýdany 627 gektar bolan ýer bölegini abadanlaşdyrmak üçin potratçyny seçip almak boýunça

BÄSLEŞIK yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 6-njy maýyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 13-nji maýda geçirilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

92-56-24

Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Bulary hem okaň