25.07.2022
22.08.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy buraw desgalaryna tehniki hyzmat bermek we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek boýunça №10104183 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 22-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

moez.sdouga@eni.com

aleksey.butenko@eni.com

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022