25.11.2022
02.12.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy terjime hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy terjime hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa, aşakdaky resminamalary we maglumatlary öz içine alýan arza bilen gatnaşmak üçin ýüz tutup biler

  • Gatnaşyjy terjime hyzmatlaryny bermekde ozalky tejribäniň subutnamalaryny bermeli.
  • Gatnaşyjy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen terjime hyzmatlaryny bermek üçin ygtyýarnamanyň bardygyny tassyklamaly

Bäsleşigiň möhleti - 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022