17.12.2022
20.01.2023

“Daýhanbank” DTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň ''Daýhanbank'' döwlet täjirçilik banky 2022-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän guramalar we kompaniýalar bäsleşik tekliplerini şu bildirişiň çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda Türkmenistan Döwlet täjirçilik bankynda kabul edilýär.

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny we şertlerini aşakda görkezilen salgy boýunça ýa-da elektron salgy arkaly ýüz tutup alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-01-33

+993 12 38-02-05

Elektron salgysy:

bhhm@dayhanbank.gov.tm

Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly, 465
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022