13.03.2023
25.04.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi binalary we desgalary gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi şäheriň Gurtly ýaşaýyş toplumynda binalary we desgalary gurmak üçin bäsleşik yglan edýär

Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda:

 • TIP 1-1 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 1-2 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 1-3 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 1-4 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 2-1 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 2-2 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 2-3 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 3 — 6 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • TIP 4 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;
 • 720 orunlyk orta mekdebiň, 320 orunlyk çagalar bagynyň binalaryny, seýilgähi, ýaşaýyş toplumynyň içerki awtomobil ýollaryny, daşarky eltiji we içerki agyz suw hem-de lagym geçiriji ulgamlaryny.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmagynda:

 • söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 1-1 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 1-2 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 1-3 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 1-4 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 2-1 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 2-2 — 1 sany 2 gatly söwda we dynç alyş merkezini;
 • TIP 2-3 — 1 sany 2 gatly söwda we hyzmat öýlerini.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri ministrligiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 25-nji apreline çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022