23.03.2023
05.04.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Okarem kanalynda batimetriki gözlegini geçirmek hem-de kanalyň topragynyň hasiýetnamasyny düzmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar, şu bildirişiň çap edilen gününden başlap 14 günüň dowamynda kabul edilýär.

Elektron salgylary:

Karamat.Reimbayeva@eni.com

Aleksey.Butenko@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022