28.04.2023
27.05.2023

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot №21 — Mary şäher iç keseller hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №22 — Mary şäherindäki 3-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №23 — Mary etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №24 — Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №25 — Mary welaýat Deri-wenerologik hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022