08.06.2023
12.07.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky ýangyn germewlerini almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi banky, banka degişli bolan tokaý zolaklary üçin 100 (ýüz) sany ýangyn germewlerini we oňa degişli bolan ýangyn gurallaryny satyn almak boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-10-27

+993 12 38-15-25

+993 12 38-14-27

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022