24.07.2023
26.08.2023

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereginde oturdylan yşyklandyryş sütünlerini (torşerleri) döwrebap görnüşlerine çalyşmak işlerini geçirmek üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+99312 40-63-16

Faks:

+99312 48-05-20

Elektron salgysy:

tveb@online.tm

Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýolunyň 32-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022