07.08.2023
15.09.2023

Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmik stansiýanyň gurmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Arkadag şäheriniň häkimligi seýsmik yrgyldylaryň anyk hasaplamasyny üpjün edýän seýsmik stansiýanyň taslamasyny düzmek we gurmak hem-de enjamlaşdyrmak boýunça halkara tenderiň möhletini uzaldýar

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Arkadag şäheriniň häkimliginiň edara binasynda 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 57-01-17

Elektron salgysy:

Arkadagcity@sanly.tm

Arkadag şäheriniň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022