09.08.2023
23.08.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy buraw dolotalary satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy buraw dolotalary bilen üpjün etmek boýunça №10113990 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň awgust aýynyň 23-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022