01.09.2023
13.10.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň buýurmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmak üçin bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 13-nji oktýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022