26.09.2023
30.10.2023

Aşgabat halkara howa menzili suw çüwdürimlere tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menzili suw çüwdürimlere tehniki hyzmat bermek, şeýle hem Aşgabat halkara howa menziliniň çägindäki gazonlary, otlary, ýaşyl ýerleri, agaçlary, gyrymsy agaçlary we gülleri abatlamak we suwarmak üçin tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin 1000 (müň) manat töläp (goşulan baha üçin salgydy we bank harajatlaryny hasaba almazdan) bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny alyň.

Tender teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menziliniň edarasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 37-83-70

Faks:

+993 12 23-48-27

Aşgabat şäheri, Aşgabat halkara howa menzili
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022