04.11.2023
21.11.2023

"Türkmen maýa goýum kompaniýasy" ÝGPJ ofis tehnikasyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

"Türkmen maýa goýum kompaniýasy" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti aşakdaky lot boýunça halkara bäsleşik yglan edýär:

Lot№1 - Öz zerurlyklary üçin ofis tehnikasy

Ähli gyzyklanma guramalar we kompaniýalar bäsleşik tekliplerini bu bildiriş çap edilen gününden başlap 15 iş gününiň içinde ýapyk paýdarlar jemgyýetine "Türkmen maýa goýum

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny we esasy şertlerini aşakda görkezilen salgydan ýa-da e-poçta arkaly alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 48-19-38

+993 12 40-63-90

Elektron salgysy:

turkmeninvest@sanly.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 32
Bulary hem okaň
2022