13.11.2023
15.12.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Bagyr medeniýet öýüniň binasyny düýpli abatlamak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi “Bagyr” ýaşaýyş toplumynyň G.Öwezow köçesiniň 2-nji jaýynda ýerleşýän, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň garamagyndaky 200 orunlyk Bagyr medeniýet öýüniň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 15-nji dekabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022