08.01.2024
06.02.2024

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär:

Lot №1 — Halkara talaplara laýyk gelýän durmuş-wajyp derman serişdelerini satyn almak.

Lot №2 — Halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk harytlaryny we reagentleri satyn almak.

Lot №3 — Halkara talaplara laýyk gelýän dermanlyk çig mallary hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №4 — Halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk enjamlaryny, waksinalary, zyýansyzlandyryş, anyklaýyş we beýleki serişdeleri satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022