08.01.2024
23.01.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy gurluşyk materiallaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Petreko-1- y dikeltmek üçin gurluşyk materiallaryny satyn almak boýunça №10116107 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 23-ne, sagat 23:59-a çenli.

Elektron salgylary:

Bahar.Nuryyeva@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022