10.01.2024
13.02.2024

Türkmen-Türk PTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky 2023-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatynyň halkara audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň bäsleşik teklipleri bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

(+99312) 93-66-47

Elektron salgysy:

info@turkmenturkbank.com

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 111/2-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022