10.01.2024
08.02.2024

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär:

Lot №5 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №6 — Derman serişdelerini hasaba alyş we olaryň hiline döwlet gözegçiligi merkezi üçin barlaghana enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini we himiki reaktiwleri satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022