02.02.2024
07.02.2024

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy lifti çalyşmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistan Ylymlar akademiýasy, Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň liftini çalyşmak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar aşakda görkezilen salgyda şu bildirişiň çap edilen gününden başlap 5 (bäş) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Telefon belgileri:

+993 12 94-30-50

+993 12 56-09-78

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 15-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022