08.02.2024
08.03.2024

Türkmenabat halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkmenabat halkara howa menzili sanawda görkezilen harytlar bilen üpjün etmek boýunça açyk bäsleşik yglan edýär:

 1. AIRFIELD HALOGEN 583066107 LL 6.6A 48W NARVA — 1000 sany.
 2. HALOGEN DISPLAY/OPTIK LAMP 64361 HLX-Z 150W-15 6.6A PK30d NAED 59079 lampa — 150 sany.
 3. AIRFIELD HALOGEN 6103 NARVASPEZIAL LAMPEN 150W 6.6A lampa — 25 sany.
 4. HALOGEN DISPLAY/OPTIK LAMP 64342 HLX-C 100W-15 6.6A PK30d NAED 59074 lampa — 100 sany.
 5. HALOGEN DISPLAY/OPTIK — LAMP 64328HLX-Z65-1565W6.6A lampa—50sany.
 6. HALOGEN DISPLAY/OPTIK LAMP 64361 HLX-C 200W 6.6A PK30d NAED 59079 lampa — 20 sany.
 7. SAFEGATE GROUP IN-OMA+1*40W+B+SC+1C 0001 11564 üçin 40W 6.6A lampa — 50 sany.
 8. Gök yşyk serpikdiriji markerler—500 sany

Açyk bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar, telekeçiler, hususy kärhanalar ýüzlenme haty bilen aşakdaky resminamalary we maglumatlary hödürlemeli:

 • kompaniýa barada gysgaça maglumat, hukuk derejesi, hasaba alnandygy barada resminamalary, ýuridiki salgysy, kompaniýanyň jogapkär wekili, onuň el we iş telefony;
 • kompaniýanyň agzalan ugur boýunça bar bolan tejribesi hakynda maglumatlar;
 • bäsleşige gatnaşjak kompaniýanyň jogapkär wekiliniň ynanç haty;

Bildiriş berlen gününden açyk bäsleşige teklipler 1 (bir) aýyň dowamynda sagat 09:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär.

Degişli resminamalar Türkmenabat Halkara howa menziliniň marketing we şertnamalar bölümine berilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (422) 9-46-78

+993 (422) 9-47-03

+993 (64) 17-32-24

Türkmenabat şäheri, Bagtyýarlyk köçesi
Bulary hem okaň
2022