12.02.2024
23.02.2024

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy çärelerini gurnamak boýunça tender yglan edýär

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy çäreleri dolandyrmak hyzmatlarynyň üpjünçiligi boýunça tender yglan etmegi meýilleşdirýär

24/P&I/ÇÄRELER

Tertibi: açyk

Görnüşi: çarçuwaly şertnama

Tenderiň meýilleşdirilen başlamaly wagty: 01/11/2024

Dowamlylygy: 4 ýyl

Iň ýokary býudjet:> 143,000 ýewro

Tenderler baradaky bu çagyryşa gatnaşmak isleseňiz, TED bölüminde (Tenders Electronic Daily) şertnamanyň habary barada we ähli degişli resminamalar bilen tender yglan edileninden soňra tanşyp bilersiňiz.

Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022