26.02.2024
10.04.2024

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi programma üpjünçiligini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi çenlik bahalary hasaplamak üçin programma üpjünçiligini satyn almakboýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2024-nji ýylyň 10-njy apreline çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-45-55

+993 12 44-46-64

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022